Pribatutasun-Politika

Datu pertsonalak bildu eta modu automatizatuan tratatzearen helburua da merkataritza-harremanari eustea eta Didak, Actividades Dida, S.L.U.ren berezko informazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-lanak eta beste jarduera batzuk egitea.

Datu horiek, gutxienez, aurretik adierazitako helburua betetzeko behar diren erakundeei lagako zaizkie.

Didak Actividades Dida SLUk datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartzen ditu, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu hori datu pertsonalen tratamenduari eta zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da.

Erabiltzaileak edozein unetan baliatu ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortutako sarbide-, aurkaritza-, zuzenketa- eta indargabetze-eskubideak. Eskubide horiek erabiltzaileak berak erabil ditzake info@hamiltonidiomas.com helbidearen bidez edo helbide honetan: Alangobarri kalea 16, 48991 PK – Getxo (Bizkaia).

Erabiltzaileak adierazten du emaileek emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta datu horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du, aldaketen berri emanez Didak, Actividades Dida, S.L.U.ri.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua:

Zein helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

Didak, Actividades Dida ́ cticas, S.L.U.n, jasotako zure datu pertsonalak www.hamiltonidiomas.com webgunearen bitartez tratatuko ditugu, honako helburu hauekin:

www.hamiltonidiomas.com helbidearen bidez eskainitako ondasunak eta zerbitzuak kontratatuz gero, kontratu-harremana mantentzeko, bai eta zerbitzua kudeatzeko, administratzeko, informatzeko, emateko eta hobetzeko ere.
Eskatutako informazioa bidaltzea, www.hamiltonidiomas.com webgunean jarritako inprimakien bidez.
Buletinak (newsletter-ak) bidaltzea, baita www.hamiltonidiomas.com webguneko eta sektoreko sustapenen eta/edo publizitatearen komunikazio komertzialak ere.
Gogorarazten dizugu edozein unetan egin dezakezula merkataritza-komunikazioen aurka, aurretik adierazitako helbidera mezu elektriko bat bidalita.

Erregistro horien eremuak nahitaez bete beharrekoak dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

Zenbat denboraz gordetzen dira bildutako datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak gordeko dira harreman komertzialak irauten duen bitartean edo horiek ezabatzeko eskatzen ez den bitartean, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

Legitimazioa:

Zure datuen tratamendua hori legitimatzen duten honako oinarri juridiko hauen bidez egiten da:

Didak, Actividades Dida, S.L.U.ren zerbitzuen informazioa eta/edo kontratazioa eskatzea. Zerbitzu horien gutxieneko baldintzak zure esku jarriko dira beti, balizko kontratazioaren aurretik.

Baimen askea, berariazkoa, informatua eta zuzena ez dena, pribatutasun-politika hau zure esku jarriz jakinarazten dizugu eta, irakurri ondoren, ados bazaude, adierazpen baten bidez edo baiezko ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako jarritako lauki bat markatzea bezala.
Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo modu erroan edo osatu gabe egiten baduzu, ezingo dizugu zure eskaerari erantzun, eta guztiz ezinezkoa izango da eskatutako informazioa zuri ematea edo zerbitzuak kontratatzea.
Hartzaileak:

Datuak ez zaizkio Didak, Actividades Dida, S.L.U.rekin zerikusirik ez duen inori jakinaraziko, legeak hala agintzen ez badu behintzat.

Zerbitzuen erabiltzaileek bildutako datuak

Erabiltzaileak datu pertsonalak dituzten fitxategiak baditu partekatutako ostatu-zerbitzarietan, Didak, Actividades Dida ́ cticas, S.L.U. ez da DBEOren erabiltzailearen ez-betetzearen erantzule egingo.

Datuen erretentzioa, ISSLren arabera

Didak, Actividades Dida, S.L.U.k jakinarazi du, datuak ostatatzeko zerbitzuaren emaile gisa, eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektrikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSI) ezarritakoaren arabera, gehienez ere 12 hilabetez atxikitzen duela ostatatutako datuen jatorria eta zerbitzua ematen hasteko unea identifikatzeko ezinbesteko informazioa. Datu horiek kentzeak ez dio komunikazioen sekretuari eragiten, eta ikerketa kriminal baten esparruan edo segurtasun publikoa babesteko erabili ahal izango dira, eta hala eskatzen duten epaileen eta/edo auzitegien edo Ministerioaren esku jarriko dira.

Datu pertsonalak babesteari buruzko araudian xedatutakoaren arabera jakinaraziko zaizkie datuak Estatuko Indar eta Kidegoei.
Jabetza intelektualaren eskubideak www.hamiltonidiomas.com

Didak, Actividades Dida ́ cticas, S.L.U. da egile-eskubide, jabetza intelektual, industria-jabetza, «know how» eta www.hamiltonidiomas.com webgunearen edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia duten beste eskubide guztien titularra, bai eta horiek inplementatzeko eta erlazionatutako informaziorako beharrezkoak diren programen titularra ere.

www.hamiltonidiomas.com webgunearen eduki osoak edo partzialak erreproduzitzea, argitaratzea eta/edo modu ez hertsiki pribatuan erabiltzea, aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

Softwarearen jabetza intelektuala

Erabiltzaileak Didak, Actividades Dida ́ cticas, S.L.U.ren esku dauden hirugarrenen programak errespetatu behar ditu, doakoak eta/edo erabilera publikokoak izan arren.

Didak, Actividades Dida, S.L.U.k softwarearen beharrezko ustiapen eta jabetza intelektualeko eskubideak ditu.

Erabiltzaileak ez du inolako eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen kontratatutako zerbitzuagatik, zerbitzua emateko behar den softwareari dagokionez, ezta zerbitzuaren jarraipenari buruzko informazio teknikoari dagokionez ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubide eta lizentziei buruz eta, bestela, horiek iraun bitartean.

Datu pertsonalak babestea, DBLOren arabera

Didak, Actividades Dida, S.L.U.k, datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du www.hamiltonidiomas.com webguneko formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak Didak, Actividades Dida ́ cticas, S.L.U.ren zerbitzuen erabiltzaileen berariazko fitxategi automatizatuetan sartzen direla.

Kontratua betetzea gainditzen duen edozein jardueratarako, erabiltzaileak Didak, Actividades Dida ́ cticas, S.L.U.ren idatzizko baimena beharko du. Erabiltzaileak debekatuta izango du Didak, Actividades Dida ́ cticas, S.L.U.ren jabetzako zerbitzarien konfigurazioa, egitura eta fitxategiak sartzea, aldatzea eta bistaratzea, eta bere gain hartuko du zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan gerta litekeen edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibila eta penala, jokabide zabar edo maltzurraren ondorioz.

Ostatatutako edukien jabetza intelektuala

Didak, Actividades Did́ cticas, S.L.U.k emandako zerbitzuak jabetza intelektualari buruzko legediaren aurka erabiltzea promestu da, eta bereziki:

Legeen aurkakoa den edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituen erabilera.
Didak, Actividades Dida ́ cticas SLUren iritziz bortitza, lizuna, abusuzkoa, legez kanpokoa, arrazakoa, xeno ‘foboa edo difamaziozkoa den edozein eduki argitaratzea edo transmititzea.
Hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituzten crack-ak, programa-serieko zenbakiak edo beste edozein eduki.
Beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak biltzea eta/edo erabiltzea haien berariazko baimenik gabe edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) xedatutakoa urratuz.
Domeinuko posta-zerbitzaria eta posta elektronikoko helbideak erabiltzea nahi ez den posta masiborako.

Erabiltzaileak bere webgunearen edukiaren, transmititu eta biltegiratutako informazioaren, hipertestu-esteken, hirugarrenen aldarrikapenen eta legezko ekintzen gaineko erantzukizun osoa du, jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari dagokienez.

Erabiltzaileak erantzukizuna du indarrean dauden lege eta erregelamenduei dagokienez, bai eta online zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektrikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoa mantentzearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten arauei dagokienez ere.

Erabiltzaileak kalte-ordaina emango dio Didak, Actividades Dida, S.L.U.ri, Didak, Actividades Didicas, S.L.U.ren egozpenak sortzen dituen gastuengatik, erabiltzaileari egotz dakiokeen erantzukizuneko kausaren batean, ordainsariak eta defentsa juridikoko gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

Ostatatutako informazioa babestea

Didak, Actividades Dida ́ cticas SLUk bere zerbitzarietan ostatatutako edukien segurtasun-kopiak egiten ditu; hala ere, ez du bere gain hartzen erabiltzaileek datuak ustekabean ezabatzeko edo ezabatzeko ardura. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datuak erabat mantenduko direnik; izan ere, baliteke datu horiek ezabatu eta/edo aldatu izana azken segurtasun-kopiatik igarotako denbora-tartean.

Eskainitako zerbitzuek, backup zerbitzu espezifikoek izan ezik, ez dute barne hartzen Didak, Actividades Dida, S.L.U.k egindako segurtasun-kopietan gordetako edukien atsedena, baldin eta erabiltzaileari egotz dakiokeen aukera bada; kasu horretan, berreskurapenaren konplexutasunarekin eta bolumenarekin bat datorren tarifa bat zehaztuko da, betiere erabiltzaileak onartu ondoren.

Ezabatutako datuen gordailua zerbitzuaren prezioan sartuta dago, baldin eta Didak, Actividades Dida, S.L.U.ri egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gertatu bada.
Merkataritza-komunikazioak

LSSI legea aplikatuz. Didak, Actividades Dida, S.L.U.k ez du publizitate- edo sustapen-komunikaziorik bidaliko posta elektrikoaren bidez edo horren baliokidea den beste bitarteko elektrikoren baten bidez, aldez aurretik eskatu ez badira edo hartzaileek berariaz baimendu ez badituzte.

Aldez aurretik kontratu-harremana duten erabiltzaileen kasuan, Didak, Actividades Dida, S.L.U.k baimena izango du Didak, Actividades Didicas, S.L.U.ren produktu edo zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioetarako, baldin eta hasiera batean bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak badira.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, Bezeroaren Arretarako kanalen bidez merkataritza-informazio gehiago ez helarazteko eskatu ahal izango du.